| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody "Łowicka Róża"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406) Rada Powiatu Łowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody "Łowicka Róża" wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Kapituła dokonuje wyboru laureatów w terminie do dnia 30 czerwca.".

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia każdego roku".

3. § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody podawane są do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na stronie internetowej Powiatu Łowickiego http://www.lowickie.eu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Irena Kolos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »