| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 złotych miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:

1) 120 l - 26,00 zł;

2) 240 l - 38,00 zł;

3) 1100 l - 114,00 zł;

4) 5000 l - 999,40 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1) 120 l - 19,50 zł;

2) 240 l - 28,50 zł;

3) 1100 l - 85,50 zł;

4) 5000 l - 799,50 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości i stawki określonej w ust. 1 albo w ust. 2.

§ 4. W przypadku gdy nieruchomość jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3 ust. 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »