| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/377/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, zmienionej uchwałą nr XXV/302/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012 r., § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 7. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4) organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w mieście, kraju i zagranicą;

5) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych;

6) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki;

7) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych;

8) prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej, szkoleń i warsztatów;

9) prowadzenie działalności promocyjnej miasta. " .

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »