| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/1093/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.
poz. 567), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej deklaracją, składanej przez właścicieli:

1) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym
się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 lub Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym się w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175 lub w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, znajdującym się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na terenie danej nieruchomości, należy złożyć nową deklarację.

§ 3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych, obowiązany jest dołączyć kopię tej umowy do deklaracji, o której mowa
w § 2 ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1093/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1093/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »