| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/213/14 Rady Gminy Grabów

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Grabów z dnia 30 pażdziernika 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grabów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, oraz poz. 645, poz. 1318), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, z 2012r. poz. 1399) oraz art. 419 §1,2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112,Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 951 i poz. 1529)Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Grabów z dnia 30 pażdziernika 2012r. w sprawie podziału Gminy Grabów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w opisie granic okręgu wyborczego Nr 5 błędnie zapisaną nazwę miejscowości "Sobótka Kolonia" zastępuje poprawną nazwą "Sobótka-Kolonia".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Grabów obejmującej lata 2010- 2014.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »