| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/359/2014 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dokonuje się różnicowania stawki opłat w zależności od wielkości gospodarstwa i ustala się współczynnik korygujący "a" o wartości:

1) a = 0,4 dla gospodarstw domowych 1 osobowych;

2) a= 0,7 dla gospodarstw domowych 2 osobowych;

3) a= 1 dla gospodarstw domowych 3, 4 lub 5-cio osobowych;

4) a = 1,3 dla gospodarstw domowych 6, 7 lub 8 osobowych;

5) a = 1,6 dla gospodarstw domowych 9-cio osobowych i więcej.".

2. W uchwale Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty uchyla się ustęp 6 w paragrafie 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »