| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/306/2014 Rady Gminy Brójce

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz.379) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm.: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz.40), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz.40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Gminy Brójce w drodze inkasa.

§ 2. Do wykonywania czynności poboru należności pieniężnych z tytułu inkasa wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasentów od sumy zainkasowanych kwot z tytułu podatków wymienionych w § 1 w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Inkasenci rozliczają się z zebranych podatków i opłat w ciągu 3 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z ustawą wpłata podatku powinna nastąpić.

3. Jeżeli termin rozliczenia o którym mowa w ust. 2 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.

§ 5. Tracą moc: uchwała Nr X/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr XXIII/148/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Gminy Brójce w sprawie zmian w uchwale Nr X/54/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr LVI/299/2014 Rady Gminy Brójce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwałach Nr X/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. i Nr XXIII/148/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Gminy Brójce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brójce


Marek Pietrzko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/306/2014
Rady Gminy Brójce
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wykaz inkasentów na terenie Gminy Brójce oraz wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatków

L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

% prowizji

1.

Brójce

Szulec Tadeusz

9

2.

Bukowiec

Mirowska Jadwiga

9

3.

Giemzów

Woszto Zdzisław

9

4.

Karpin

Frączkowska Elżbieta

9

5.

Kotliny

Sadowski Czesław

9

6.

Kurowice Kościelne

Świderek Paweł

14

7.

Kurowice Rządowe

Lasota Maria

9

8.

Leśne Odpadki

Bogdan Wiesława

12

9.

Pałczew

Misiak Henryk

9

10.

Przypusta

Wójt Andrzej

9

11.

Stefanów

Muras Janusz

9

12.

Wardzyn

Kępka Barbara

9

13.

Wola Rakowa

Pomarkiewicz Anna

9

14.

Wygoda

Warda Jan

14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »