| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/182/2014 Rady Gminy Czastary

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czastary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, zm. poz. 843 i 1543) Rada Gminy Czastary uchwala, co nastpuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Czastary, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 4,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,0 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 40,00 zł.

§ 4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (np. obiektu handlowego, obiektu usługowego) lub tymczasowego obiektu usługowego (stoiska) - 2,00 zł;

2) przy zajęciu pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy powierzchni w celu umieszczenia reklamy:

a) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 - 1,00 zł,

b) o powierzchni nie przekraczającej 2 m2 - 1,50 zł,

c) o powierzchni nie przekraczającej 3 m2 - 2,00 zł,

d) o powierzchni powyżej 3 m2 - 4,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy Czastary z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czastary.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »