| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/182/2014 Rady Gminy Czastary

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czastary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, zm. poz. 843 i 1543) Rada Gminy Czastary uchwala, co nastpuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Czastary, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 4,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,0 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 40,00 zł.

§ 4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (np. obiektu handlowego, obiektu usługowego) lub tymczasowego obiektu usługowego (stoiska) - 2,00 zł;

2) przy zajęciu pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy powierzchni w celu umieszczenia reklamy:

a) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 - 1,00 zł,

b) o powierzchni nie przekraczającej 2 m2 - 1,50 zł,

c) o powierzchni nie przekraczającej 3 m2 - 2,00 zł,

d) o powierzchni powyżej 3 m2 - 4,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy Czastary z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czastary.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »