| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XVIII/105/12 z dnia 25 lipca 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1, oraz na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, i Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz.87, poz.827, poz. 1317, poz. 1650, oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego , warunków tworzenia i organizowani a tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy w Galewicach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 25 lipca 2012 r. § 3ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 3 ust.1 Punkt jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Sabina Domańska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »