| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/247/14 Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1040, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 416, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXVII/134/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2005 roku (Dz. Urz. z 2005 r, Nr 145, poz. 1455), następnie zmieniony Uchwałą Nr XXXI/162/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz. Urz. z 2010 r., Nr 4, poz. 32), wprowadza się następujące zmiany:

1) "§ 13. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny i wynosi miesięcznie:

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość stypendium szkolnego w % kwoty zasiłku rodzinnego określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.

Dochód do wysokości 25% kryterium dochodowego

od 80% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego

2.

Dochód powyżej 25% do 50% kryterium dochodowego

od 80% do 170% kwoty zasiłku rodzinnego

3.

Dochód powyżej 50% do 75% kryterium dochodowego

od 80% do 130% kwoty zasiłku rodzinnego

4.

Dochód powyżej 75% do 100% kryterium dochodowego

od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego

2) Skreśla się § 17.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Kowalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »