| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/221/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/215/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.191 ) Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. . W uchwale Nr XXVII/215/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 191 ) zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie: § 1. Dyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób określony w tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Wymiar godzin zniżki

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie,
liczącego
- do 2 oddziałów
- 3 i więcej oddziałów5
7

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie, liczącego:
- do 2 oddziałów
- 3 oddziały
- od 4 - 5 oddziałów10
12
14

3.

Dyrektor gimnazjum

zwolniony z zajęć

4.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5- 6 oddziałów
- 7- 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów


6
8
10
13

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Zięba

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »