| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/221/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/215/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.191 ) Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. . W uchwale Nr XXVII/215/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 191 ) zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie: § 1. Dyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób określony w tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Wymiar godzin zniżki

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie,
liczącego
- do 2 oddziałów
- 3 i więcej oddziałów5
7

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie, liczącego:
- do 2 oddziałów
- 3 oddziały
- od 4 - 5 oddziałów10
12
14

3.

Dyrektor gimnazjum

zwolniony z zajęć

4.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5- 6 oddziałów
- 7- 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów


6
8
10
13

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Zięba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »