| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 718)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2015 rok:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

d) na cele rekreacyjne - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od budynków rekreacyjnych lub użytkowanych na te cele - 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g) pozostałych budynków lub ich części - 3,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/228/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Rady Gminy Pęczniew w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »