| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Żytno

z dnia 19 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żytno, określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i obliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/97/08 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żytno, określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i obliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 14, poz. 120), zmienionej uchwałą Nr XXX/141/09 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 46, poz. 357) w załączniku w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku określonym w ust. 4, na wspólny wniosek nauczyciela i współmałżonka. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi Wójt Gminy na okres do czasu zmiany sytuacji rodzinnej, ewentualnie do czasu zmiany stawek tego dodatku określonych niniejszym regulaminem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Wojciech Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »