| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 poz.595, poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego, który stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego, wprowadza się następujące zmiany :

1) w załączniku nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego:

a) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni, po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów powiatu na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.",

b) w § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Do odpowiedzi na zapytania Radnych stosuje się przepisy § 13 ust.3 i 4.",

c) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę. Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i może również powołać sekretarza komisji.",

d) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.";

2) Załącznik nr 10 do Statutu Powiatu Rawskiego, Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego, otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul Kościuszki 20,

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14,

3) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46,

4) Zespół Szkół Ponadginnazjalnych w Białej Rawskiej, ul. 15 Grudnia 18,

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,

6) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, ul. Przemysłowa 2,

7) Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15,

8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5,

10) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja 1A,

11) Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 8.".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »