| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmiany w?uchwale nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z?dnia 22?kwietnia 2009?roku w?sprawie określenia inkasentów i?wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych, dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 pkt. 1,w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 6, wyrazy: „Szewczyk Marzena, Nowy Gaj , 7%” zastępuje się wyrazami: „Oleska Jolanta, Nowy Gaj, 7 %”;

2) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 7, wyrazy: „Jaworowska Aurelia, Góra Św. Małgorzaty , 7%” zastępuje się wyrazami: „Jaworowska Elżbieta, Góra Św. Małgorzaty, 7 %”;

3) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 8, wyrazy: „Rosalski Roman, Karsznice , 8%” zastępuje się wyrazami: „Mysłowski Tomasz, Karsznice, 8 %”;

4) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 9, wyrazy: „Olejniczak Bogdan, Kosin , 8%” zastępuje się wyrazami: „Olejniczak Rafał, Kosin, 8 %”;

5) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 13, wyrazy: „Barylska Jadwiga, Orszewice , 7%” zastępuje się wyrazami: „Piotrowska Monika, Orszewice, 7 %”;

6) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 15, wyrazy: „Mucha Włodzimierz,Rogulice , 8%” zastępuje się wyrazami: „Olczak Radosław, Rogulice, 8 %”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »