| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Radomsko pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Radomsko:

1) sołectwo Bobry – sołtys Andrzej Gonera

2) sołectwo Dąbrówka – sołtys Halina Sierant

3) sołectwo Kietlin – sołtys Jadwiga Łęska

4) sołectwo Okrajszów – sołtys Maria Studniarek

5) sołectwo Płoszów – sołtys Kazimierz Dziegieć

6) sołectwo Strzałków – sołtys Zbigniew Hofman

7) sołectwo Szczepocice – sołtys Jadwiga Suchojad

8) sołectwo Dziepółć – sołtys Marian Porzeżyński.

2. Na inkasenta w sołectwie Grzebień powołuje się panią Marię Bracką.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany na bieżąco wpłacać w formie zaliczek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z zebranych kwot z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym dniu roboczym przypadającym po upływie terminu zapłaty.

§ 4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9 % od pobranej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »