| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Żelechlinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 45, poz. 917, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz.979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz.1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz.598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć punkt przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminą Żelechlinek;

2) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzonego przez gminę Żelechlinek.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkola:

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 1 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać do placówki oświatowej, do której  składany jest wniosek– 1 pkt;

3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 1 pkt;

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 3 pkt 1 – oświadczenie rodzica o aktualnym zatrudnieniu lub zaświadczenie z uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej ;

2) § 3 pkt 2 – oświadczenie rodzica;

3) § 3 pkt 3 – deklaracja rodzica we wniosku.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z moc ą obowiązującą od 1 marca 2015r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku oraz na stronie internetowej urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »