| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 poz. 87, 122), Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu 1 raz na 2 miesiące, do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy lub w kolejnym terminie wnoszenia opłaty następującym po dniu zamieszkania na danym gospodarstwie pierwszego mieszkańca i powstania odpadów w kwocie proporcjonalnej do okresu wytwarzania odpadów w gospodarstwie..

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za miesiąc styczeń - luty do dnia 15 marca danego roku;

2) za miesiąc marzec - kwiecień do dnia 15 maja danego roku;

3) za miesiąc maj - czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;

4) za miesiąc lipiec - sierpień do dnia 15września danego roku;

5) za miesiąc wrzesień - październik do dnia 15 listopada danego roku;

6) za miesiąc listopad - grudzień do dnia 30 grudnia danego roku.

§ 3. Wysokość stawki opłat, o której mowa w §1 określa odrębna uchwała.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) gotówką w kasie Urzędu Gminy Zadzim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zadzim;

2) w drodze inkasa.

§ 5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Zadzim Nr XXXII/217/2013 z dnia 18.07.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowania odpadów komunalnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »