| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne, funkcjonujące w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Warta,

2) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.

§ 2. Uchwała określa kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Warta oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko obojga pracujących rodziców (3 pkt) lub pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko (5 pkt),

2) dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu - 2 pkt (za każde dziecko w przedszkolu),

3) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki - 2 pkt,

4) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 2 pkt za każdą następną godzinę,

5) uczęszczanie rodzeństwa dziecka do funkcjonującej obok szkoły - 3 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w 3 pkt 1, 2, 3,6 - oświadczenie rodzica, pkt 4, 5 - deklaracja rodzica we wniosku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kopacki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »