| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Brójce

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.849, zm.: M.P. z 2014 r. poz. 718, poz. 895), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz.40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Gminy Brójce w drodze inkasa.

§ 2. Do wykonywania czynności poboru należności pieniężnych z tytułu inkasa wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasentów od sumy zainkasowanych kwot z tytułu podatków wymienionych w § 1 w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Inkasenci rozliczają się z zebranych podatków i opłat w ciągu 3 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z ustawą wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVII/360/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Brójce


Urszula Brdoń


Załącznik do Uchwały Nr VI/22/2015
Rady Gminy Brójce
z dnia 20 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów na terenie Gminy Brójce oraz wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatków

L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

% prowizji

1.

Brójce

Szulec Tadeusz

9

2.

Bukowiec

Mirowska Jadwiga

9

3.

Giemzów

Woszto Zdzisław

9

4.

Karpin

Piasta Jarosław

9

5.

Kotliny

Turek Agnieszka

9

6.

Kurowice Kościelne

Świderek Paweł

14

7.

Kurowice Rządowe

Cerbniak Tomasz

9

8.

Leśne Odpadki

Stefański Andrzej

12

9.

Pałczew

Misiak Henryk

9

10.

Przypusta

Sabela Grzegorz

9

11.

Stefanów

Muras Janusz

9

12.

Wardzyn

Karpik Zdzisław

9

13.

Wola Rakowa

Pomarkiewicz Anna

9

14.

Wygoda

Warda Jan

14

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »