| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1265 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) Rada Miejskaw Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 załącznika do Uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 539 z dnia 31 stycznia 2013 roku) zmienionej Uchwałą nr XLVII/359/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2637 z dnia 8 lipca 2014 roku) dodaje pkt 3 o brzmieniu: "niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »