| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 i z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie:

1) 8,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 1 lub 2 osoby;

2) 7,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 3 osoby;

3) 6,50 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 4 osoby;

4) 6,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 5 i więcej osób.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:

1) 120 l - 20,00 zł;

2) 240 l - 29,00 zł;

3) 1100 l - 86,00 zł;

4) 5000 l - 800,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1) 120 l - 28,00 zł;

2) 240 l - 40,00 zł;

3) 1100 l - 120,00 zł;

4) 5000 l - 1000,00 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości i stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 4. W przypadku gdy nieruchomość jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wnieść opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi stanowiącą sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 ust. 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/163/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »