| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 i z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie:

1) 8,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 1 lub 2 osoby;

2) 7,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 3 osoby;

3) 6,50 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 4 osoby;

4) 6,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 5 i więcej osób.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:

1) 120 l - 20,00 zł;

2) 240 l - 29,00 zł;

3) 1100 l - 86,00 zł;

4) 5000 l - 800,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1) 120 l - 28,00 zł;

2) 240 l - 40,00 zł;

3) 1100 l - 120,00 zł;

4) 5000 l - 1000,00 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości i stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 4. W przypadku gdy nieruchomość jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wnieść opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi stanowiącą sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 ust. 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/163/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »