| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 i z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w następujących terminach:

1) za miesiące styczeń, luty i marzec - do dnia 30 marca danego roku;

2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do dnia 30 czerwca danego roku;

3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do dnia 30 września danego roku;

4) za miesiące październik, listopad i grudzień - do dnia 30 grudnia danego roku.

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Świnice Warckie o numerze 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/139/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »