| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. z 2015 r. poz.87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należną za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wnosić z dołu w łącznej wysokości za następujące miesiące, w terminach:

1) za miesiące styczeń, luty, marzec - do 15 kwietnia danego roku;

2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec - do 15 lipca danego roku;

3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 października danego roku;

4) za miesiące październik, listopad, grudzień - do 31 grudnia danego roku.

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, należy wnosić za cały rok z dołu do dnia 15 października danego roku.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1 i 2 należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Gminy Buczek.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Buczek z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »