| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 24 lutego 2015r.

do Porozumienia nr 1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Rzgów do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pabianicach, ul. Cicha 24

zawartego pomiędzy:

Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Zbigniewa Dychto

a

Gminą Rzgów, reprezentowaną przez Burmistrza Rzgowa - Pana Jana Mielczarka,

zawarty pomiędzy:

Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Grzegorza Mackiewicza

a

Gminą Rzgów, reprezentowaną przez Burmistrza Rzgowa - Pana Konrada Kobusa.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182 z póź. zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XIX/186/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zawierania porozumień z gminami, powiatami prowadzącymi środowiskowe domy samopomocy.

§ 1. Strony zgodnie ustalają, iż § 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku braku możliwości dojazdu do ŚDS w Pabianicach, uczestnikom z terenu Gminy Rzgów Miasto Pabianice zapewnia transport od i do miejsca zamieszkania.

2. Miasto Pabianice wyraża zgodę na dowóz trzy razy w tygodniu jednego uczestnika z terenu Gminy Rzgów za zgodą i w terminach ustalonych między Kierownikiem ŚDS a uczestnikiem i opiekunem uczestnika pod warunkiem, że posiadane w budżecie ŚDS środki wystarczą na pokrycie kosztów transportu z terenu Gminy Rzgów.

3. Dowóz na warunkach, o których mowa w ust. 2 będzie realizowany przez Miasto Pabianice do czasu zabezpieczenia dowozu uczestnika do ŚDS przez Gminę Rzgów".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzgowa


Konrad Kobus

Prezydent Miasta Pabianic


Grzegorz Mackiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »