| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Gomunice

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Gomunice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1,jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 15,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 17,00 zł,

3) o pojemności 200 l - w wysokości 22,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł,

5) o pojemności 700 l - w wysokości 60,00 zł,

6) o pojemności 770 l - w wysokości 65,00 zł,

7) o pojemności 1100 l - w wysokości 80,00 zł,

8) kontenerowy o pojemności 3,5 m3 - 200,00 zł + 60,00 zł za każdy dodatkowy m3.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 18,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł,

3) o pojemności 200 l - w wysokości 25,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł,

5) o pojemności 700 l - w wysokości 90,00 zł,

6) o pojemności 770 l - w wysokości 100,00 zł,

7) o pojemności 1100 l - w wysokości 120,00 zł,

8) kontenerowy o pojemności 3,5 m3 - 250,00 zł + 90,00 zł za każdy dodatkowy m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gomunice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Wojew. Łódz. poz. 2021).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gomunice


Wiesław Wolnicki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »