| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 20c ust. 4 i ust. 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 i poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny:

1) rodzice dziecka pracują lub pobierają naukę w systemie dziennym - 4 punkty;

2) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 8 i więcej godzin dziennie - 5 punktów;

3) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze od 6 do 7 godzin dziennie - 3 punkty;

4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola - 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1) w zakresie punktu 1 - oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;

2) w zakresie punktu 2 i punktu 3 - deklaracja rodziców o wymiarze czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3) w zakresie punktu 4 - kopia deklaracji o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Kędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »