| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593; z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 229), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,95 zł brutto od osoby.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstajacymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:

1) pojemnika o pojemności 60 l - 8,95 zł brutto;

2) pojemnika o pojemności 120 l - 17,90 zł brutto;

3) pojemnika o pojemności 240 l - 35,80 zł brutto;

4) pojemnika o pojemności 1100 l - 164,08 zł brutto;

5) pojemnika o pojemności 5000 l - 745,83 zł brutto;

6) pojemnika o pojemności 7000 l - 1044,17 zł brutto".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 maja 2015 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Mirosław Antoni Owczarek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »