| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Mniszków

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Mniszków jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Mniszków jest organem prowadzącym i liczbę punktów za każde kryterium,

2) dokumenty niezbędne dla potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) dziecko zgłoszone na pobyt w przedszkolu dłuższy niż realizacja podstawy programowej - 6 pkt,

2) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi - 4 pkt,

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 3 pkt,

4) dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 4 lata - 2 pkt,

5) dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 3 lata - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów zawartych w § 2:

1) kryterium określone w pkt 1, 3, 4, 5 rodzic dokumentuje wypełniając wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2) kryterium określone w pkt 2 rodzic dokumentuje zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Nojek


reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »