| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Mniszków

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Mniszków jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Mniszków jest organem prowadzącym i liczbę punktów za każde kryterium,

2) dokumenty niezbędne dla potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) dziecko zgłoszone na pobyt w przedszkolu dłuższy niż realizacja podstawy programowej - 6 pkt,

2) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi - 4 pkt,

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 3 pkt,

4) dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 4 lata - 2 pkt,

5) dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 3 lata - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów zawartych w § 2:

1) kryterium określone w pkt 1, 3, 4, 5 rodzic dokumentuje wypełniając wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2) kryterium określone w pkt 2 rodzic dokumentuje zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Nojek


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »