| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/46/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543; z 2014 r. poz. 659 i 1310), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Miasto Kutno na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/477/06 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 1299).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik do Uchwały Nr III/46/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

STAWKI OPŁAT
Za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 w odniesieniu do dróg posiadających wybudowane jezdnie, chodniki itd. w wysokości:

1) dla dróg, które posiadają wybudowane części jezdni, chodnika itp. w wysokości :

a) przy zajęciu pasa drogowego nie więcej niż 20 % szerokości - 1,50 zł,

b) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 20 %, nie więcej niż 50% szer.- 3,00zł,

c) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł,

d) za zajęcie chodnika - 2,00 zł,

e) dla pozostałych elementów pasa drogowego - 1,50 zł;

2) dla dróg, które nie posiadają wybudowanych części jezdni, chodnika itp. w wysokości: a) przy zajęciu nie więcej niż 50% szerokości pasa drogowego - 1,50 zł,

b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości pasa drogowego - 5,00 zł.

§ 3. Ustala się następujące jednorazowe stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości:

1) poza strefą centralną - 30,00 zł;

2) w obszarze strefy centralnej - 50,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 150,00 zł;

4) Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej stawka wynosi: - 0,00 zł;

5) Przy umieszczaniu urządzeń ciepłowniczych : - 0,50zł.

§ 4. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 w wysokości:

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł;

2) za 1m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.

2. W obszarze strefy centralnej stawkę podwyższa się o 100 %.

§ 5. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4, w wysokości - 1,50 zł.

2. W obszarze strefy centralnej stawkę podwyższa się o 100 %.

§ 6. Za strefę centralną uważa się strefę ograniczoną zewnętrznymi granicami pasów drogowych ulic: 1 Maja, 29 Listopada, Barlickiego, Kościuszki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II, Podrzeczna, Sienkiewicza, Kilińskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »