| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zgierz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; z 2004 r., Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zgierz:

1) kandydat w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty - 5 punktów;

2) oboje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym - 3 punkty;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek - 1 punkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

2) oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie rodzica, że kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do placówki, do której składany jest wniosek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »