| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Wójta Gminy Daszyna; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 lutego 2015r.

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.), w związku z art. 220 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t.)

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2015 roku w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowania opieki nad nimi w czasie przewozu na zajęcia do Zespołu Placówek Edukacyjnych-Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Daszyna przekaże dotację na pokrycie kosztów dowozu w wysokości 11.630,10 zł (słownie : jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych ) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 35926300000669027820060001 .

2. Gmina Daszyna dokona zwrotu kosztów w wysokości:

a) 2326,02 zł za miesiące styczeń-luty 2015 r. w terminie do 28 lutego 2015 r. ;

b) za pozostałe miesiące 2015 r. w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości 1163,01 zł, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia.

3. Rozliczenie dotacji określonej ust.1 nastąpi do dnia 30 stycznia 2016 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego.

4. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Daszyna, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej kwoty.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej .

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z uprzednim jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Łęczycki


Krystyna Pawlak

Wójt Gminy Daszyna


Zbigniew Wojtera

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »