| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Wójta Gminy Daszyna; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 lutego 2015r.

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.), w związku z art. 220 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t.)

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2015 roku w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowania opieki nad nimi w czasie przewozu na zajęcia do Zespołu Placówek Edukacyjnych-Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Daszyna przekaże dotację na pokrycie kosztów dowozu w wysokości 11.630,10 zł (słownie : jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych ) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 35926300000669027820060001 .

2. Gmina Daszyna dokona zwrotu kosztów w wysokości:

a) 2326,02 zł za miesiące styczeń-luty 2015 r. w terminie do 28 lutego 2015 r. ;

b) za pozostałe miesiące 2015 r. w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości 1163,01 zł, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia.

3. Rozliczenie dotacji określonej ust.1 nastąpi do dnia 30 stycznia 2016 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego.

4. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Daszyna, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej kwoty.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej .

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z uprzednim jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Łęczycki


Krystyna Pawlak

Wójt Gminy Daszyna


Zbigniew Wojtera

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Zarzycki

Doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Wieloletni praktyk z zakresu prawa podatkowego. Doradzał przy licznych transakcjach gospodarczych, przeprowadzał i nadzorował badania due diligence prawne i podatkowe, przeprowadzał procesy optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Zarządzał projektami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywania analiz porównawczych, polityk cen transferowych i dokumentacji grupowych (master file). Specjalizuje się w prawie podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej, fuzji i przejęć oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 500 szkoleniach (ponad 3000 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, cen transferowych, podatku VAT, procedury podatkowej, podatku u źródła oraz fuzji i przejęć.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »