| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rozprza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 124, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877), Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rozprza:

1) rodzice dziecka (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/ uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 12 punktów,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek - 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, że będą korzystali z pełnej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie - 1 punkt za każdą godzinę powyżej 5 godzin,

4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły- 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) w przedmiocie deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do funkcjonującej w pobliżu szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »