| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Sławno

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781;z 2005 r. Nr 17,poz.141, Nr 122, poz.1020, Nr 94,poz.788, Nr 131,poz.1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42,poz.273, Nr 80,poz.542, Nr 115,poz.791, Nr 120,poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216,poz.1370,Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6,poz.33,Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 157,poz.1241; Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106,poz.622, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887, Nr 205,poz.1206; z 2012 r. poz.941, poz. 979; z 2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650; z 2014 r. poz.7,poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146 i poz.1877 ), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1080 oraz z 2011r. Nr 143, poz. 839 ) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym:

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat,

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne,

3. W Punkcie tworzy się dwie grupy przedszkolne do 25 wychowanków każda z nich,

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępnościi kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach ", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym.

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat .

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne.

3. W Punkcie tworzy się jedną grupę przedszkolną, która nie może przekroczyć 25 wychowanków

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym.

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat.

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne.

3. W Punkcie tworzy się jedną grupę przedszkolną, która nie może przekroczyć 25 wychowanków.

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »