| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust.1 pkt 1 art. 6k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust.2a pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, oraz z 2015 r. poz.87, poz. 122) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.

§ 2. Ustala się miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł. od każdego mieszkańca

§ 3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 14,00 zł. od każdego mieszkańca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/124/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Czarnocin


Anna Janiczek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »