| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia:

1) wyróżnienia i nagrody dla zawodników, którzy są członkami klubu sportowego mającego siedzibę na terenie gminy Konstantynów Łódzki - za wysokie wyniki sportowe;

2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

2. Za klub sportowy na potrzeby niniejszej uchwały uważa się kluby sportowe i stowarzyszenia, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 715), które posiadają siedzibę na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

3. Statut klubu sportowego powinien zawierać stwierdzenie, że ma on siedzibę na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określać pełną nazwę klubu, z miejscem tej siedziby.

§ 2. Wyróżnieniami są:

1) puchar;

2) dyplom;

3) medal;

4) list gratulacyjny.

§ 3. Nagrody przyznawane są w formie rzeczowej.

§ 4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) miejsca I - III we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub wojewódzkim;

2) udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym;

3) awans do wyższej ligi w grach zespołowych.

§ 5. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego z inicjatywy własnej lub na wniosek klubu sportowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody określa załącznik do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik do Uchwały Nr VI/35/15
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 lutego 2015 r.

………………………

(pieczęć wnioskodawcy)

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA /NAGRODY

dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych/trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

I. Informacje o kandydacie do wyróżnienia/nagrody:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………

II. Opis osiągnięć kandydata do wyróżnienia/nagrody:……………………………………. (data i podpis wnioskodawcy)

III. Oświadczenie kandydata do wyróżnienia/nagrody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem narody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662).

………………………… ………………………………….

(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »