| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/40/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Beata Kaczmarek 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Wojciech Newereńczuk 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 roku uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze zmianami) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców, z powodu naruszenia prawa tj. art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami).
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców W podstawie prawnej uchwały powołano m.in. przepisy art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. W świetle tego przepisu, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust.4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. W oparciu o ust.4 art. 403 ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Z analizy §7 ust.2 załącznika do przedmiotowej uchwały wynika, że "Gmina dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniami umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów zawierających azbest". Z powyższego wynika, że zapłata za wykonanie prac zostanie dokonana przez Gminę na rzecz wykonawcy. Natomiast w świetle przytoczonego wyżej przepisu, dotację winien otrzymać podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy, a w przedmiotowej uchwale winny być określone zasady rozliczania udzielonej dotacji. Zdaniem Kolegium, art. 403 ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska nie stanowi podstawy prawnej dla przedstawionego w badanej uchwale sposobu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i tym samym podjęta uchwała pozostaje w sprzeczności z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 126 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »