| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.31.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 k, w związku z art. 6 j ust. 2 i ust 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz 1593 oraz z 2015r. poz. 87, i poz. 122), - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są selektywnie w wysokości 20,00zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości:

1) 50,00zł, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 100,00 zł, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 25,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/164/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4515).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »