| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, poz. 150) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Lipce Reymontowskie pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą sołtysi w poszczególnych sołectwach gminy zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 9% od zebranych kwot, nie mniej jednak niż 200 zł brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/43/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 123, poz. 1106 z dnia 30 kwietnia 2011 r.)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Danuta Łaska


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 25 marca 2015 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

1.

Chlebów

Mirosław Gejo

2.

Drzewce

Mariusz Dobrzański

3.

Lipce Reymontowskie

Aleksander Dałkowski

4.

Mszadla

Ryszard Świderek

5.

Siciska

Michał Ziółczyk

6.

Wola Drzewiecka

Halina Krawczyk

7.

Wólka Krosnowska

Józef Snopek

8.

Wólka Podlesie

Wiesław Maj

9.

Retniowiec

Agnieszka Pabian

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »