| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 16 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, art. 6 k ust. 1 - 2 , ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) Rada Gminy Aleksandrów uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/152/2013 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2772 i 2773) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,, § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca:

1) w wysokości 8 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;

2) w wysokości 7 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób;

3) w wysokości 6 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje powyżej 5 osób.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) w wysokości 16 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;

2) w wysokości 14 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób;

3) w wysokości 12 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje powyżej 5 osób.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l - 9 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l - 18 zł.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l - 40 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l - 80 zł;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l - 160 zł;

4) pojemniki (KP 7) o pojemności 7 m3 - 700 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dzień od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »