| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; z 2012 r. poz. 908; z 2013 r. poz. 1635) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Lutomiersk w wysokości:

1) 12,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym;

2) 6,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

2. Za niepełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalent należy obliczyć w proporcjonalnej wysokości do pełnej stawki godzinowej.

§ 2. 1. Podstawę wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym stanowi wniosek złożony i podpisany przez Prezesa lub Naczelnika jednostki OSP, potwierdzony również przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osobę upoważnioną.

2. Podstawę wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w szkoleniu stanowi wniosek złożony i podpisany przez Prezesa lub Naczelnika jednostki OSP, potwierdzony również przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osobę upoważnioną oraz kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia stanowiąca załącznik do w/w wniosku.

§ 3. Wypłata ekwiwalentu następować będzie miesięcznie na podstawie wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Lutomiersk w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Zarzycki

Doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Wieloletni praktyk z zakresu prawa podatkowego. Doradzał przy licznych transakcjach gospodarczych, przeprowadzał i nadzorował badania due diligence prawne i podatkowe, przeprowadzał procesy optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Zarządzał projektami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywania analiz porównawczych, polityk cen transferowych i dokumentacji grupowych (master file). Specjalizuje się w prawie podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej, fuzji i przejęć oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 500 szkoleniach (ponad 3000 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, cen transferowych, podatku VAT, procedury podatkowej, podatku u źródła oraz fuzji i przejęć.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »