| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Rzgowie oraz przyznania im określonej liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, oraz przyznaje im następującą liczbę punktów:

1) aktywność zawodowa obojga rodziców, która ogranicza czasowe możliwości opieki nad dzieckiem/dziećmi (obydwoje rodzice pracujący/studiujący w formie dziennych studiów stacjonarnych) - 50 punktów;

2) dziecko mające rodzeństwo, które już kontynuuje wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim w Rzgowie - 10 punktów;

3) dziecko z rodziny która korzysta ze wsparcia Ośrodka pomocy Społecznej lub wskazane zostanie przez rejonowego pracownika socjalnego 20 punktów;

4) zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu jest dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (8 godzin i więcej) - 5 punktów;

5) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 10 punktów;

6) dziecko którego jeden z rodziców jest aktywny zawodowo - 5 punktów.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w przepisach art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą rada gminy może ustanowić do 6 kryteriów dodatkowych uwzględnianych na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i przyznać tymże kryteriom wagę punktową.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostały rekomendowane przez komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie, przedstawicieli dyrektorów szkół z oddziałami przedszkolnym i Przedszkola Publicznego w Rzgowie podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego 2015r w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w obecności zastępcy Burmistrza Mateusza Kamińskiego i inspektora ds. oświaty Lidii Jaroch.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »