| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370; Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, ostatnia zmiana: Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, Nr 165, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz.642, poz. 811) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów;

2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor


Załącznik do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 r.

Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

§ 1. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów:

L.p

Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty Liczba punktów

Liczba punktów

1.

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.

32

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek

16

3

Dziecko mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej

w … (obwód szkoły w rozumieniu Uchwała Nr XV/106/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów)

8

4

Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata.

4

§ 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów:

1) oświadczenie rodziców dziecka, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) oświadczenie samotnie wychowującego dziecko rodzica, że pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

3) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »