| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/15 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877,z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Marek Aulak


Załącznik do Uchwały Nr X/60/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 22 maja 2015 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

1 385 673,00

2 370,00

2 370,00

0,00

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

po zmianach

1 396 673,00

2 370,00

2 370,00

0,00

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 394 303,00

1 394 303,00

0,00

0,00

75405

Komendy powiatowe Policji

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

po zmianach

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

401 847,00

401 847,00

401 847,00

0,00

401 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-11 000,00

-11 000,00

-11 000,00

0,00

-11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

390 847,00

390 847,00

390 847,00

0,00

390 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

przed zmianą

401 847,00

401 847,00

401 847,00

0,00

401 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-11 000,00

-11 000,00

-11 000,00

0,00

-11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

390 847,00

390 847,00

390 847,00

0,00

390 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

34 106 652,00

28 978 580,00

26 305 084,00

18 695 105,00

7 609 979,00

714 301,00

1 267 921,00

9 580,00

0,00

681 694,00

5 128 072,00

5 128 072,00

11 622,00

0,00

zmniejszenie

-11 000,00

-11 000,00

-11 000,00

0,00

-11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

po zmianach

34 106 652,00

28 967 580,00

26 294 084,00

18 695 105,00

7 598 979,00

714 301,00

1 267 921,00

9 580,00

0,00

681 694,00

5 139 072,00

5 139 072,00

11 622,00

0,00

W rozdziale 75405 zwiększenie w kwocie 11.000 zł dotyczy dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »