| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/64/15 Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Gminy Dmosin uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) piwnice w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

3) budynki lub ich części i grunty:

a) zajęte na działalność związaną z upowszechnianiem kultury,

b) zajęte na działalność związaną z świadczeniem usług w zakresie pomocy społecznej,

c) zajęte na działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dmosin;

4) budynki lub ich części i grunty związane z realizacją zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków;

5) budynki (z wyłączeniem mieszkalnych) lub ich części pozostałe po przekazaniu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub następcy w zamian za emeryturę lub rentę w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 nie dotyczą powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/211/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Dmosin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »