| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/65/15 Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Dmosin uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, stawki podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/200/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

790

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1160

powyżej 9 i poniżej 12

1430


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

dwie osie

12

13

1390

1580

13

14

1580

1700

14

15

1700

1900

15

1900

2020

trzy osie

12

17

2080

2200

17

19

2200

2330

19

21

2330

2400

21

23

2400

2460

23

25

2460

2520

25

2520

3000

cztery osie i więcej

12

25

2470

2520

25

27

2520

2650

27

29

2650

2780

29

31

2780

3050

31

3050

3090


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 i poniżej 12

1890


Załącznik nr 4

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 18

2000

2200

nie mniej niż 18

mniej niż 25

2200

2350

nie mniej niż 25

mniej niż 31

2350

2394

nie mniej niż 31

włącznie 36

2394

2394

powyżej 36

2500

2600

trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

włącznie 36

2394

2394

powyżej 36

2800

3097


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Załącznik nr 5

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych )

od 7 i poniżej 12

1100


Załącznik nr 6

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

jedna oś

nie mniej niż 12

mniej niż 18

950

1110

nie mniej niż 18

mniej niż 25

1110

1160

nie mniej niż 25

włącznie 36

1200

1300

powyżej 36

1500

1700

dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 28

1250

1260

nie mniej niż 28

mniej niż 33

1300

1420

nie mniej niż 33

włącznie 36

1420

1890

powyżej 36

2000

2390

trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

włącznie 36

1450

1790

powyżej 36

1790

2190


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa +

pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Załącznik nr 7

do uchwały Nr XIII/65/15

Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015 r.

5

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1050

równej lub większej niż 22 miejsca

1800

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »