| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Dmosin

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Dmosin uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Dmosin wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Dmosin w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia dla powierzchni handlowych do 2m2 - 5,00 zł oraz dodatkowo 10,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni handlowej z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dla handlu prowadzonego w niedziele:

a) od punktu sprzedaży lodów - 65,00 zł,

b) od innych stoisk handlowych o powierzchni do 2m2 - 30,00 zł, oraz dodatkowo 20,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni handlowej;

3) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 50,00 zł;

4) przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 60,00 zł;

5) przy sprzedaży z autobusu - 70,00 zł.

2. W przypadku zbiegu różnych stawek opłaty, należy pobrać jedną opłatę - wyższą.

§ 3. 1. Opłata targowa pobierana jest za wydaniem pokwitowania.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się na inkasentów Panią Annę Szymańską, Panią Magdalenę Działak oraz Panią Elżbietę Wojciechowską.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za pobranie opłat w wysokości 10 % pobranych w danym miesiącu opłat targowych.

2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie po rozliczeniu wpłat, w terminie 10 dni od daty wpływu na rachunek budżetu Gminy pobranej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/203/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »