| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Żytno

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/123/2005 Rady Gminy Żytno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240, poz. 1058, poz. 1310, poz. 1607, poz. 1045, poz. 1359 i poz. 1830) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/123/2005 Rady Gminy Żytno z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 122, poz. 1236) zmienionego Uchwałą Nr XXXV/178/14 Rady Gminy Żytno z dnia 28 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1979) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Żytno z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 3111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Wojciech Nowak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »