| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Inowłódz, zobowiązani są wnosić z dołu,
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc poprzedni.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wnosi się do 30 września każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr Wacław Chachuła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »