| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/2016 Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529; z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072; z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281), działając na wniosek Wójta Gminy Rusiec, Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Rusiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 21 sierpnia 2012 r. poz. 2571), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/283/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 2725), dokonuje się zmiany w okręgu nr 14, którego treść otrzymuje brzmienie: Krasowa, Rusiec I ulice: Leśna, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kwiatowa, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Targowa, Wieluńska od nr 56 do 96 oraz od nr 31 do nr 55 (nieparzyste), Żeromskiego.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Rusiec w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ruścu oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów Gminy Rusiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »